Leiderschap

Leiderschap

De sterkte van een bedrijf kan vaak worden afgemeten aan de kwaliteit van de leiders op de werkvloer: ploegbazen, foremen, supervisors, afdelingshoofden, teamverantwoordelijken. Zij hebben de moeilijke taak om op een tussenniveau de organisatie ‘te laten draaien’. Vaak voelt men een spanning tussen de vloer en de kantoren, tussen statistiek en uitvoeren, tussen nog meer vernieuwing en de roep naar stabiliteit, tussen zelfsturing en autoriteit, …

Specifiek aan deze training is dat ze steeds vertrekt vanuit een voorafgaande observatie van de werkvloer en de bedrijfsomgeving. Wat zie je als buitenstaander wanneer je de werkomgeving observeert? Wat loopt er goed en waar treden spanningen op? Hoe loopt de interne communicatie? Welke leiderschapsstijlen lukken het best in een team? Hoe worden medewerkers gemotiveerd? Welke regeltjes en bureaucratische mechanismen verminderen de motivatie, de verantwoordelijkheidszin en het eigen initiatief? Wat is het evenwicht tussen noodzakelijke standaardisatie en de ruimte voor diversiteit en creativiteit?

Vanuit deze observatie worden leiderschapscompetenties getraind. Het gaat over communicatieve vaardigheden ( actief luisteren, feedback geven, assertief spreken, conflicthantering, teambuilding), cognitieve vaardigheden (creatieve gedachten ontwikkelen, buiten de lijnen denken, ordenen en selecteren), motiveren, kwaliteitsbewaking, omgaan met diversiteit, motiveren van medewerkers …

Er wordt gewerkt met referentiekaders en inzichten, oefeningen en dialoog.