Diversiteit

 Omgaan met diversiteit.

Vele bedrijven en organisaties zijn overtuigd van de noodzaak om een diversiteitbeleid te voeren. De omgeving is divers geworden en dit laat zich voelen zowel in de vraag van klanten als in de werking van teams en netwerken.

Diversiteit opent de mogelijkheden tot creativiteit en vernieuwing die nodig zijn om up-to-date te blijven maar kan ook leiden tot spanning, misverstanden en conflict.
Goede voornemens en gedreven idealen zijn een onvoldoende basis voor succes. We zullen planmatig moeten tussenkomen op alle aspecten en niveaus van de organisatie. Dit is een permanent leerproces waarin we de dialoog aangaan met de omgeving.

Volgende beleidslijnen kunnen worden uitgewerkt:

-         Hoe verhogen we de interculturele competentie van de medewerkers en hoe ondersteunen we hen om de diversiteit als meerwaarde te gebruiken. Welke kennis, houding en vaardigheden vormen dan die competentie in ons bedrijf. Wat betekent dit naar klanten en wat naar collega’s? Hoe moeten leidinggevenden met diversiteit omgaan en wat zijn hierbij de bedrijfeigen marges en limieten? Hoe gaan we om met taal en communicatie?

-          Hoe kunnen we ons bedrijf intercultureel maken door de diversiteit uit onze omgeving binnen te brengen? Hoe zorgen we dat verschillende perspectieven aan onze gesprekstafels aan bod komen? Hoe zorgen we dat we medewerkers en klanten ruim kunnen werven in onze regio? Hoe onthalen en coachen we medewerkers rekening houdend met specifieke eigenschappen?

-         Hoe worden we een duurzaam bedrijf dat respect heeft voor de verscheidenheid van mensen en ideeën? Welke bedrijfscultuur willen we nastreven? Hoe gaan we om met seksisme, racisme, discriminatie, pesten, …waar trekken we grenzen?

 

Er worden trainingen aangeboden op alle niveaus van de organisatie: van directiekader tot werkvloer, van leidinggevenden tot syndicale delegatie. Er kunnen bedrijfseigen trainingen worden aangeboden waarin diversiteit wordt toegepast op onthaal van medewerkers, teamvorming, interne bedrijfscommunicatie, werving, …

Acsimbegeleidt ook ‘diversiteitsplannen’.