Competentie

1. Een algemeen aanbod

In de ontwikkeling van competentiebeleid zijn meerdere belanghebbenden.

Werknemers brengen hun competentie binnen in de onderneming in ruil voor een loon. Werkgevers kunnen deze competenties gebruiken en willen die verder ontwikkelen ten dienste van hun bedrijf.

Klanten stellen eisen aan producten en diensten en vragen competente medewerkers.

Aanbieders van vorming en opleiding helpen om competenties te verhogen.

Elk van die ‘stakeholders’ hebben een eigen perspectief en eigen belangen die nu eens aanvullend zijn en dan weer tegengesteld. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in deze dynamiek om een gedragen competentiebeleid in uw bedrijf in te voeren.

Deze training biedt een denkkader dat via oefeningen wordt geconcretiseerd.

 

2. Een specifiek aanbod naar vakbondsmilitanten en de werkvloer

 

Er is tevens een specifieke training voor de werkvloer en de vakbonden. Ze is er op gericht om een eigen perspectief van werknemers duidelijker te maken. Ze biedt een referentiekader en methodieken om als werkvloer aan de gesprekken over competentiebeleid binnen een bedrijf te participeren op een constructieve maar eigen wijze.