Kunst & Competentie

Wij richten ons met deze activiteit op teams die hun scheppende mogelijkheden willen verkennen en in kaart brengen. Deze workshop verbindt creatieve actie met reflectie over competenties.

In deze dagvullende activiteit werken we rond een gekozen thema op een beeldende wijze. Het thema kan vrij algemeen zijn (diversiteit, samenwerking, …) of zeer specifiek (coachen, …) en wordt in samenspraak gekozen. De beeldende taligheid laat toe een thema op een andere manier te benaderen en andere grenzen op te zoeken. De deelnemers leren anders observeren, ordenen, flexibel denken, meervoudig aftasten, samenwerken, oplossingen zoeken. Ze krijgen contact met een persoonlijke beeldenbank die ze leren gebruiken.

 

Hoe gaan we concreet tewerk?

We leiden het thema op een talige manier in en verdiepen enkele aspecten.

Vervolgens gaan we aan de slag met een beeldend kunstenaar die aan de hand van beeldmateriaal ( boeken, slideshow, ...) kunst, creativiteit en beeldend denken introduceert.  De kunstenaar kiest een kunstbeweging die op een bepaald moment grenzen heeft verlegd (vb. dada, cobra, ‘street art’, …) en situeert die binnen de beeldende kunst en bespreekt die naar vorm en inhoud. Al naargelang het gewenste 'pakket' maakt men kennis met de basisvaardigheden van het schilderen, boetseren, creëren, ...

Terwijl men creatief werkt en daarover interageert maakt men kennis met het ontstaan van creatieve processen en met de drijfveren die tot het creëren leiden. We denken samen na over vorm, kleur, volumes, functie en inhoud om zo de wereld van de beeldende taal binnen te treden. Daar zien we dat andere wetten en wetmatigheden leiden tot het creatief denken, het anders denken. We kijken met andere ogen, met een andere bril naar de werkelijkheid rondom ons.

 

Wat is het resultaat?

- Een groot gezamenlijk werk dat in het bedrijf kan worden tentoongesteld. Dit kan een groot schilderij zijn waarin elk zijn bijdrage heeft geleverd, of een compositie met verschillende deelwerkjes, …

- Voor elke deelnemer een eigen werk dat hij mee kan nemen naar huis.

 

Het uitwisselen van ideeën, visies en nieuwe inzichten zal leiden tot een vaak verrassend en veelzijdig eindresultaat. Gegarandeerd ontdekken ze onbekende vaardigheden en attitudes bij zichzelf en anderen.