Procesbegeleiding

Steeds opnieuw moet een organisatie vernieuwen en inspelen op een veranderende omgeving. Er zijn nieuwe vragen, materialen en grondstoffen veranderen, medewerkers evolueren, er zijn andere competenties nodig, er komen nieuwe spelers op de markt. We passen het bedrijf vaak zeer pragmatisch aan door concrete acties en alledaagse praktijken. Met succes.

Soms is het nodig om meer afstand te nemen en op langere termijn te denken. Is onze missie nog inspirerend voor de volgende jaren? Hebben we duidelijke strategische doelstellingen? Hebben we een plan om deze doelstellingen effectief te realiseren en hebben we criteria om dit te evalueren? Hoe zullen we acties plannen?

acsim helpt om uw organisatie te evalueren en om hefbomen te gebruiken die leiden naar gewenste verandering op middenlange termijn. Wij helpen bij het ontwikkelen van een strategische en operationele planning met als finaliteit de realisatie van een duidelijke missie.

We zoeken samen naar daadkracht in concrete acties, naar waarden die inspirerend zijn, naar een model voor goede organisatie, netwerken en coalities.

Het begeleiden van processen kan sterk variƫren in intensiteit. Het kan gaan over diepgaande vernieuwing van de werking of over het opmaken van strategische plannen. Soms wordt gevraagd om processen verder op te volgen en supervisie te organiseren. Af en toe zitten we een belangrijke bijeenkomst voor zodanig dat alle partijen aan bod komen en dat er effectieve beslissingen worden genomen.