Coaching

Acsim begeleidt leidinggevenden, van managers tot lijnverantwoordelijken, in hun omgang met medewerkers. Deze begeleidng kan bestaan uit het bieden van ondersteuning en het opnemen van een klankbordfunctie. Het kan ook een rechtstreeks ondersteuning zijn op de werkvloer of tijdens bijeenkomsten.