Conflict interventie

Conflicten behoren tot de realiteit van elke organisatie en elk bedrijf.  Ze zijn één wijze van zoeken naar oplossingen en soms nodig. Hoe willen we de schaarse middelen inzetten, hoe zullen we uiteenlopende doelstellingen met elkaar verenigen, welke waarden stellen we centraal, hoe gaan we om met macht? Belangrijke vragen die de spanning soms doen stijgen.

Goed beheerde conflicten brengen nieuwe kansen voor verdere ontwikkeling en groei, stimuleren creatieve oplossingen en efficiënte prestaties. Onopgeloste conflicten echter doen ons tijd en energie verspillen, zorgen voor een uittocht van bekwame medewerkers, verhogen afwezigheid wegens ziekte en verminderen de motivatie. Soms escaleren conflicten in die mate dat de partijen niet langer zelf de dynamiek in de hand houden. Conflicten vertragen of verlammen dan een bedrijf.

Tussenkomst van een derde kan een oplossing bieden. Wij kregen in de afgelopen jaren opdrachten voor conflictbemiddeling in volgende omstandigheden: managers die niet langer een gemeenschappelijk project dragen en elkaar tegenwerken, taalproblemen op de werkvloer, ruzie tussen syndicale delegatie en werkgever, extreme spanning tussen de werkvloer en leidinggevenden, …

acsim helpt om het evenwicht tussen emoties en rationaliteit meer in balans te brengen en communicatieprocessen te starten die onderhandelen mogelijk maken. Een nieuwe duidelijke overeenkomst is het doel.